درحال انتقال به صفحه دانلود

مطلب مورد نظر درباره شناسایی خودرو و استحصال مولفه هاي حركتي آن در دوربین های بزرگراهها می باشد که می توانید پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فایل نسبت به خرید و دانلود آن اقدام نمایید

شما بعد از
10
ثانیه به صفحه اصلی پرداخت محصول هدایت خواهید شد.

بری ورود سریعتر کلیک نمایید