درحال انتقال به صفحه دانلود

مطلب مورد نظر درباره تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها dea با کارت امتیازی متوازن bsc برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک می باشد که می توانید پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فایل نسبت به خرید و دانلود آن اقدام نمایید

شما بعد از
10
ثانیه به صفحه اصلی پرداخت محصول هدایت خواهید شد.

بری ورود سریعتر کلیک نمایید